Η εσωτερική θερμομόνωση Knauf InTherm είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση όπου γρήγορα, καθαρά και με χαμηλό κόστος μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των εσωτερικών υγρασιών.

Η επένδυση των εσωτερικών τοίχων μπορεί να γίνει με έτοιμα θερμομονωτικά πάνελ Knauf InTherm, τα οποία επικολλούνται στην εσωτερική τοιχοποιία του χώρου με γυψόκολλα.

Προσφέρει αφενός πιο υγιεινές συνθήκες διαβίωσης, και αφετέρου καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, εφόσον η ανθυγρή γυψοσανίδα που φέρει το πάνελ στη μια του πλευρά, βάφεται.