Πράσινη Κατοικία

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το ξύλο παραμένει ένα πολύ δημοφιλές κατασκευαστικό υλικό καθώς παρουσιάζει εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες λόγω της φύσης του και είναι κατάλληλο για το κλίμα όλων των περιοχών της Ελλάδας. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι το να κατασκευάζεις υπολογίζοντας την οικολογία είναι ένα εμπόδιο για την αρχιτεκτονική. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει, γιατί κάθε κατοικία μπορεί να είναι οικολογική και φιλική προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, αρκεί τα υλικά που θα επιλεγούν να είναι τα ενδεδειγμένα. Η οικο-κατασκευή αποτελεί μια λύση για το μέλλον παρά το οικονομικό ζήτημα της εποχής μας και σε αυτό συντελούν οι επιδοτήσεις, οι επιχορηγήσεις από διάφορους φορείς και οι νέες τεχνολογίες οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο για ένα μέλλον περισσότερο οικολογικό.

Σκοπός του αρχιτέκτονα και της εταιρείας Σοφιανόπουλοι Ο.Ε. είναι ο σωστός σχεδιασμός και προσανατολισμός της κατοικίας σας, ώστε μαζί με την  εφαρμογή του νέου νόμου Κ.Εν.Α.Κ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) στην κατασκευή, να επιτυγχάνεται η μέγιστη ενεργειακή απόδοση της προκατασκευασμένης κατοικίας. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις που γίνανε από την εταιρεία μας για να εξοικονομείτε ενέργεια όταν κατοικείτε μια προκατασκευασμένη κατοικία είναι:

● Θερμομόνωση στο σύνολο του κελύφους της κατοικίας. Ενισχυμένη ως προς την περιεκτικότητα και μεγαλύτερης διατομής μόνωση   στέγης.

● Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλαισίων κουφωμάτων και διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων.

● Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου ή με σύστημα που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

● Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Φορτώνει...